004

InfoTIME

InfoTIME

terminali, aplikacije, ID kartice

InfoTIME je integrisani sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Sistem se sastoji od terminala, programa i ID kartica.

Terminali se isporučuje sa 2 RFID čitača (ulazi i izlaz), poseduje LCD display za prikaz imena i prezimena osobe koja se registruje, vremena i tipa registracije. Poseduje internu flash mamoriju koja može da memoriše do 30.000 registracija i 10.000 zaposlenih kao i baterijski backup. Komunikacija sa ostalim delom sistema je preko TCP/IP protokola. Terminal je moguće povezati sa el. bravom ili rampom za vozila radi otvaranja vrata ili dizanje rampe.

Program InfoTIME je client-server arhitekture, baza podataka je sql. Jednostavan način za odobrenja i pregled kategorija na mesečnom nivou. Sistem može da prikaže ostvareni redovan rad, prekovremeni rad, noćni rad, rad za vreme praznika, rad vikendom, službena i privatna odsustva, pauze, itd...

Eksport podataka prema eksternom sistemu za obračun zarada omogućava prenos željenih kategorija radnog vremena i vezivanje za odredjene zarade u sistemu za obračun zarada. Eksport podataka je moguće raditi na dnevnom ili mesečnom nivou.

Pored standardnih izveštaja (registracije za period ili dan, ..) program daje mogućnost štampanje karneta, radnih listi, izveštaja za noćni rad, rad na praznike, prekovremeni rad, ostvarene pauze, službena i privatna odsustva, odobrenja, lista smenskog rada, prisutnosti. Sve izveštaje je moguće eksportovati u .xls, .pdf ili .doc format. Postoji mogućnost automatskog generisanje izveštaja i slanja email-om u odredjeno vreme, kao i aktiviranje sms alarma za odredjene dogadjaje (registracija odredjene osobe, ...)