004

InfoB

InfoB

dorada semena, laboratorija, izveštaji, radni nalozi

InfoB je programsko rešenje za organizacije, institute i firme koje se bave delatnostima koje su vezane za agrarnu industriju.

Rešenje obuhvata više funkcionalnih modula:

- prijem i dorada semena,

- laboratorija za ispitivanje semena,

- magacin i komercijala,

- laboratorija za ispitivanje semena,

- komercijalno, osnovno seme i selekcija

- spoljni doradni centri,

- menadžment.

Pokriven je prijem semena, sa merenjem odvage (veza sa prijemnom vagom), zatim radni nalozi za prijem (klipa kukuruza i semena), primarnu doradu, pakovanje i prepakivanje semena.

Doradu semena prate formiranje prijave za laboratorijsko ispitivanje, kao i izdavanje izveštaja i formiranje deklaracija.

Laboratorija može da funkcioniše kao deo proizvodnje semena ili kao uslužna laboratorija (spoljne prijave).

Pored standardnih izveštaja o doradi, pakovanju i prepakivanju, zalihama itd., program može da i generiše i specifične izveštaje po zahtevu korisnika (prinos po izolaciji, prinos po hibridu, uporedni izveštaj planirane i realizovane proizvodnje), ...

Korisniku je dostupna i statistika na mesečnom i godišnjem nivou, kao i po sezonama.