004

InfoLAB

InfoLAB

prijem uzoraka, radni nalozi po laboratorijama, izveštaji, verifikacija.

InfoLAB je integrisano programsko rešenje za automatizaciju rada u laboratorijama.

U okviru programa se nalaze funkcionalni moduli koji omogućavaju: unos podataka sa primljenog zahteva, formiranje i raspodela uzoraka, formiranje i aktiviranje radnih naloga, verifikacija naloga, verifikacija i štampanje izveštaja.

Podržan je rad više laboratorija (npr: mikrobiologija, hemija, ogranoleptika, rezidue, ...), kao i višekorisnički pristup.

Izveštaji se mogu štampati ili slati email-om u elektronskom formatu.

Verifikacija koraka (uzoraka, radnih naloga, izveštaja) se povezana sa elektronskim potpisom i korisničkim pristupom.

Implementirana je funkciju storniranja ili ispravka izveštaja sa pratećim procedurama.

Postoji mogućnost arhiviranja zahteva i pravilnika u pdf formatu. Ovi dokumenti mogu biti dostupni za pregled u elektronskom formatu u određenim fazama procesa ispitivanja.

Korisniku su omogućeni razni pregledi, statistike i izveštaji. Moguće je implementirati i spefičnosti kao što su monitornig, održivost, projekti, ...