004

pozorišta

InfoAC

vizuelni prikaz lokacije sedište, veza za ticketing sistemom

Elegantno rešenje za kontrolu ulaska posetilaca baziran na barkodu koji je odštampan na ulaznicama.

Vizelni prikaz lokacije sedište, prikaz slobodnih, zauzetih i prodatih mesta, tj. ulaznica.

Mogućnost povezivanja sa ticketing sistemom za prodaju ulazniva.

Izveštaji o posećenosti predstavama i događajima

primer: Zvezdara Teatar, Beograd.