004

menze

InfoM

ID kartice, čitači, aplikacija

Kompletno rešenje za evidenciju izdavanja obroka.

Sistem se sastoji od:

- ID kartica, beskontaktne, barkod, kartice se mogu koristiti u sistemu za evidenciju radnog vremena,

- jednog ili više čitača kartica koji su povezani sa PC računarom,

- aplikacije, koja omogućava unos i rad sa artiklima i obrocima, unos mesečnih ili dnevnih limita i kredita, generisanje dnevnih, mesečnih i periodičnih izveštaja o evidenciji podizanja obroka i utrošenog kredita, mogućnost eksporta podataka ka obračunskoj službi, povezivanje sa InfoTIME sistemom za evidenciju radnog vremena,

- termalnog štampača, opciona varijanta, koji služi za štampanje potvrda o podignutom obroku,

primeri: Imlek, Beograd; Ball Packaging Europe Belgrade Ltd, Zemun Polje; PharmaSwiss, Beograd;