Evidencija radnog vremena

Sistemi za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Kompletno rešenje sa terminalima, programskim rešenjem i ID karticama.

Računari

Instalacija računarskih mreža, instalacija i podizanje servera, prodaja opreme, održavanje računarske opreme.

Programska rešenja

Realizacija programskih rešenja, programi za mobilne uredjaje, web design.

Elektronika

Projektovanje i realizacija kontrolerskih uredjaja. Automatizacija u industriji i proizvodnji.